Share

DREAM GLOBAL – GO GLOBAL

MỞ ĐẦU Đây là một buổi chia sẻ, chúng ta bằng vai vế nhau. Dù là diễn giả hay không, đến để nghe hay nói, đều là học hỏi lẫn nhau. Đến với buổi chia sẻ này, chị mong muốn sẽ được học thêm những điều hay từ mọi người Read more…

By UEH Connected, ago
Facebook
Facebook
YouTube
LinkedIn
INSTAGRAM