Các nội dung chính mà website cung cấp

Như chúng tôi đã đề cập ở phần giới thiệu website, tất cả các bài viết tại đây được hoàn thiện dựa trên các kinh nghiệm thực tiễn bao gồm việc phỏng vấn các nhân vật thành công, các CEO và quản lý nhân sự tại các công ty để xác định đúng được những yêu cầu về công việc cũng như những phẩm chất cần có để thành công trong sự nghiệp. Ngoài ra, các bài viết còn được tổng hợp và tham khảo từ các trang thông tin về kỹ năng mềm và các khóa học đào tạo kỹ năng để làm nội dung thêm phong phú.

Một số trang thông tin mà bạn có thể tham khảo để phát triển kỹ năng mềm

Sau đây là danh sách một số trang thông tin về kỹ năng mềm hữu ích và thực tế mà chúng tôi có sử dụng và bạn có thể tham khảo:

*Nguồn trang tin tiếng Anh: Wikijob, Investopia, Edx.org, Goskills.com…

*Nguồn trang tin tiếng Việt: Kyna.vn, Vietnamworks…

Chúc bạn sẽ tự tin và thành công trên con đường sự nghiệp của mình!