Uncategorized

CALL FOR APPLICATIONS: Lead The Change 2019 Exchange Trip – Cross-Cultural Experiential program in Thailand

    THÔNG TIN CHÍNH THỨC VỀ CHƯƠNG TRÌNH Lead The Change 2019 Exchange Trip –  Cross-Cultural Experiential program in Thailand 13-18.8.2019 Về chương trình Chương trình Lead The Change 2019 – Trao đổi đa văn hóa là chương trình kéo dài 6 ngày tại Thái Lan được tổ chức bởi cộng Read more…

By UEH Connected, ago
Facebook
Facebook
YouTube
LinkedIn
INSTAGRAM